overlevingskans longkanker

Longgeneeskunde

Het specialisme longgeneeskunde onderzoekt en behandelt ziekten van de longen en het ademhalingssysteem. Onze longartsen helpen bijvoorbeeld patiënten met astma, COPD, longfibrose, longontsteking, slaapapneu of longkanker.

 

Op de polikliniek longgeneeskunde bespreekt de longarts de klachten van de patiënt en verricht lichamelijk onderzoek. Uw longarts kan verschillende onderzoeken laten uitvoeren als het vermoeden bestaat dat u een aandoening aan uw longen of luchtwegen heeft.

 

Voorbeelden van onderzoeken zijn:

  • blaastest: longfunctieonderzoek met medicijnen/ longfunctieonderzoek zonder medicijnen
  • fietsproef/inspanningstest (ergometrie)
  • provocatietest
  • allergietest
  • slaaponderzoek
  • röntgenfoto of CT-scan
  • EUS/EBUS-onderzoek
  • bronchoscopie
  • pleuraonderzoek/pleurapunctie

 

Meestal worden onderzoeken uitgevoerd op de functieafdeling in Harderwijk. Maar een onderzoek kan ook worden uitgevoerd op een andere afdeling, zoals de afdeling Radiologie in Harderwijk.

 

De longarts stelt vervolgens de diagnose en stelt in overleg met de patiënt een behandelplan op.