KNO2 KNO1 KNO

Keel, neus, oorheelkunde (KNO)

Zoals de naam al aangeeft, houden de KNO-artsen zich ondermeer bezig met aandoeningen van de keel, neus en oren. Wellicht minder bekend, is dat de KNO-arts ook andere aandoeningen in het hoofd-halsgebied behandelt, zoals gezwellen en huidafwijkingen (onder andere huidkanker), aandoeningen van de speekselklieren, cosmetische vervormingen zoals flaporen, snurken en slaapapneu en spraak- en taalstoornissen.

 

De keel
Een bekende behandeling die wordt uitgevoerd door de KNO-artsen, is het amandelen knippen en het verlengen van het tongriempje, maar ook afwijkingen in de mondholte en van de speekselklieren worden veel behandeld. Net als heesheid, slik- en globusklachten (brok in de keelgevoel).

 

De neus
De KNO-arts voert onder andere neuscorrecties uit. Hij opereert echter ook de neusbijholten. Met moderne endoscopische technieken (sleutelgattechnieken) kunnen poliepen en ontstekingen van de neusbijholten in het St Jansdal worden weggenomen. De KNO-arts onderzoekt en behandelt ook klachten die veroorzaakt worden door allergie van de bovenste luchtwegen. Dit is ook in Dronten mogelijk. 

 

De oren
Wat het oor betreft, verrichten de specialisten niet alleen ingrepen aan de oorschelp, maar behandelen ook aandoeningen van de gehoorgang, het trommelvlies en het middenoor. Denk hierbij aan ontstekingen en de hieruit voortkomende slechthorendheid. Ook bij ouderdomsslechthorendheid en hoortoestelaanpassingen is het goed de oren door de KNO-arts te laten controleren. Evenwichtsklachten, duizeligheid en oorsuizen hebben vaak met een niet goed functionerend oor te maken en dan kan de KNO-arts verder onderzoek doen en eventueel behandelen. 

 

Onderzoeken
Onderzoeken naar keel-, neus- en ooraandoeningen vinden net als in Harderwijk ook allemaal in Dronten plaats, zoals een gehoortest. Deze onderzoeken worden door professionele assistentes uitgevoerd.

 

Afspraak
Een keer per week draaien twee KNO-artsen (roulerend) spreekuur in Dronten. Voor een afspraak met een van onze KNO-artsen in de polikliniek Dronten is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. 

  

Spreekuren

Bekijk hier het  spreekuuroverzicht om te zien wanneer de KNO-artsen van ziekenhuis St Jansdal spreekuur houden in de polikliniek Dronten.